O Fundacji

Fundacja Kolejowe Przysposobienie Wojskowe została powołana by kultywować tradycje przedwojennej organizacji pracowników kolei. Fundacja skupia się na edukacji historycznej związanej z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz historią wojsk kolejowych i samochodowych. Ponadto Fundacja działa na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego poprzez opiekę nad zabytkami kolejnictwa, wojskowości i techniki.

Fundacja mieści się w XIX-wiecznym zabytkowym budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej na stacji Warszawa Praga.

Kontakt

Fundacja Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
DOM Warszawa Praga
ul. Pożarowa 2
03 - 309 Warszawa
kancelaria@fkpw.pl